Zarząd Stowarzyszenia IV kadencji 2017- 2020

III kadencja władz Stowarzyszenia została przedłużona do dnia 23 kwietnia 2017 r.

Skład Zarządu IV kadencji 2017-2020 r.:

Prezes – Romana Krzemień

Wiceprezesi- Anna Kołodziejczyk i Małgorzata Chrzanowska

Skarbnik: Iwona Pleśniak

Sekretarz: Ryszard Ciężadło

Członkowie Zarządu: Barbara Wielebska, Adam Sowa i Bogusław Świtała

Skład Komisji Rewizyjnej IV kadencji 2017 – 2020 r.:

Przewodnicząca: Małgorzata Sołtys

Wiceprzewodnicząca: Kazimiera Tabor

Sekretarz: Andrzej Godek