Zarząd stowarzyszenia III kadencji 2013-2016 :

Prezes: Romana Krzemień
Wiceprezesi: Anna Kołodziejczyk  i  Dominika Doniec
Skarbnik: Bogusław Świtała
Sekretarz: Karolina Kotulewicz
Członkowie Zarządu:  Janina Baran,  Ryszard Ciężadło

Komisja Rewizyjna
Małgorzata Sołtys– przewodnicząca
Kazimiera Tabor– wiceprzewodnicząca
Andrzej Godek– sekretarz

Dodaj komentarz