Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na (patrz § 10 Statutu):
1. Członków zwyczajnych, ( może nim być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec)
2. Członków wspierających, (osoba prawna lub fizyczna deklarująca gotowość pomocy na rzecz zespołu i stowarzyszenia)
3. Członków honorowych ( godność tę nadaje Walne Zebranie za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów).

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:
1. Zgłosić wolę przynależności do Stowarzyszenia za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”
2. Wypełnić i odesłać deklarację członkowską, którą wyślemy na podany nam adres e-mailowy lub pocztowy
3. Zarząd Stowarzyszenia prześle informację o przyznaniu statusu członka stowarzyszenia zaraz po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd lub Walne Zebranie.

Prawa i obowiązki członków zapisane są w rozdz. III statutu.
Jednym z podstawowych obowiązków członków Stowarzyszenia jest opłacanie składek członkowskich. Wysokość składki została ustanowiona przez Walne Zebranie Członków w dniu 2 czerwca 2007 r. i wynosi 8 zł. miesięcznie dla Członków Zwyczajnych pracujących ( ulgowa 5 zł. dla emerytów, rencistów).W przypadkach losowych członków stowarzyszenia Zarząd ma ponadto prawo udzielać ulgi.
Zachęcamy jednak w miarę możności o jednorazowe dodatkowe wpłaty na cele Stowarzyszenia z dopiskiem: darowizna na cele statutowe
Nr konta Stowarzyszenia : bank PKO BP SA 85 1020 2892 0000 5102 0224 7336

Dodaj komentarz