Skład zespołu

Obecny skład:

Roma Doniec-Krzemień – kierownik zespołu

Występowali z nami: