Koncerty, wyjazdy

Począwszy od  XX – lecia zespołu w roku 2007 organizowane są w kwietniu doroczne koncerty Promyków Krakowa będące okazją do przeglądu dorobku i zaprezentowania coraz to nowych młodych artystów. Głównym organizatorem tych koncertów jest nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Promyki Krakowa. Większość koncertów rocznicowych utrwalona została na płytach DVD, które są w posiadaniu Stowarzyszenia.

2014 r. – 31 marca, w sali NCK odbył się doroczny koncert zespołu połączony z Jubileuszem 25 lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oprócz Promyków Krakowa wystąpił też dziecięcy chór szkolny „Złota Nutka” pod kierunkiem Barbary Marii Dukały, a także przyjaciele zespołu, Andrzej Mróz i Marian Mędrala z córką Magdaleną. Scenariusz, aranżacja i prowadzenie koncertu – Roma Doniec-Krzemień.
Jesienią, 30 października, w sali widowiskowej macierzystej szkoły Promyków im. M. Karłowicza miał miejsce koncert pt. „Z Oskarem Kolbergiem od Bałtyku do Tatr”. Przypomniał dorobek i postać znakomitego etnografa, który ocalił ogromne dziedzictwo kultury ludowej (muzyki, śpiewów, obyczajów) dla przyszłych pokoleń. Koncert w całości przygotowała i prowadziła Roma Krzemień zapraszając do występów zespół ludowy Babiogórzanie, kapelę Krakusy i chór „Złota Nutka”. Stronę organizacyjną zapewniło Stowarzyszenie.

2013 r. – 24 kwietnia, coroczny koncert zespołu w sali NCK poświęcony był 150 rocznicy Powstania Styczniowego 1863 (więcej w podstronie „Lekcja Pamięci”. Scenariusz i aranżacja Roma Doniec Krzemień.

2012 r- Kraków, 14 kwietnia, koncert z okazji XXV – lecia Zespołu Promyki Krakowa w sali teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK)
Scenariusz, aranżacja i prowadzenie Roma Doniec-Krzemień

/link do galerii-fot. z koncertu XXv lecia w NCK :

2011 r. – Kraków, 7 kwietnia, koncert w sali NCK pt. „Świadkowie naszej historii” przypominał zasłużone dla narodu polskiego postacie, zapisane również w kronice występów zespołu.
Byli to:
– błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, dla którego Promyki grały w 1998 i 2003 roku w    Watykanie,
– ojciec Adam Franciszek Studziński,
– prezydent Ryszard Kaczorowski,
– gen. broni Bronisław Kwiatkowski,
– artysta Wojciech Siemion
– prof. Bolesław Bachman
– wspomagająca zespół Ś.P. pani Emilia Doniec – mama Romy DoniecKrzemień

2010 r. – Kraków, 8 kwietnia, „Chopin Promyków Krakowakoncert w sali NCK. Wraz z Promykami wystąpił Wojciech Siemion – wielki przyjaciel zespołu. Recytował wówczas m.in. wiersz C.K. Norwida pt .„Fortepian Chopina”, wcześniej tłumacząc jego poetykę, opowiadał anegdoty i gratulował występującej młodzieży świetnej gry i interpretacji trudnej Mowy I.J.Paderewskiego na temat muzyki Chopina. Był to ostatni występ Artysty przed tragiczną śmiercią w 2 tygodnie później.

Koncert z okazji Roku Chopinowskiego (200 rocznica urodzin) a także 150 rocznicy urodzin I. J. Paderewskiego, był oparty na muzyce Chopina zaaranżowanej na zespół smyczkowy Promyków i na słynnej mowie I.J.Paderewskiego wygłoszonej w 1910 roku we Lwowie, w 100 rocznicę urodzin Chopina.

2009 r. – Kraków, 15 kwietnia, koncert „Nasze rocznice” w sali NCK.

2008 r. –

2007 r. – Kraków, 12 kwietnia w sali teatralnej NCK „Koncert jubileuszowy z okazji XX -lecia zespołu” z udziałem Wojciecha Siemiona i wielu byłych członków zespołu.

Dodaj komentarz